Ostatnia aktualizacja: 8:00 07/12/2019

S Z C Z Ę Ś Ć   B O Ż E
Tym śląskim pozdrowieniem witamy Was na naszej stronie internetowej


Ojciec Święty Jan Paweł II, powiedział "Niech nie znika to piękne pozdrowienie "Szczęść Boże" i "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". Pozdrawiajcie się tymi słowami, przekazując w ten sposób najlepsze życzenia (bliźnim). W nich zawarta jest wasza chrześcijańska godność. Nie dopuście, aby ją wam odebrano".18 kwietnia 1920 roku proboszcz parafii Michałkowice ks. Maksymilian Gerlich poświęcił tymczasowy kościół.


ks. Maksymilian Gerlich


Poniżej przezentujemy link do martyrologium ks. Maksymiliana Gerlicha

„BIAŁA KSIĘGA” Martyrologium duchowieństwa — Polska XX w. (lata 1914 – 1989) dane osobowe.

W przyszłym roku w kwietniu obchodzić będziemy 100 lecie istnienia parafii.
Jest nam niezmiernie miło, że odwiedziłeś naszą stronę. Znajdziesz na nich informacje o naszej posłudze duszpasterskiej, o wspólnotach, w których możesz pogłębiać swoją wiarę, a także dowiesz się co słychać w naszej parafii, jej historię.


MYŚL TYGODNIA.

Dziś Maryja stała się nam niebem, niosąc Boga, który do Niej zstąpił i w Niej zamieszkał


św. Ffrem Syryjczyk.
8 grudnia Matki Boskiej Niepokalanie PoczętejBądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

W 1854 r. nastąpiło doniosłe wydarzenia dla całego Kościoła powszechnego, kiedy bullą Ineffabilis Deus papież Pius IX ogłosił uroczyście dogmat o Niepokalanym Poczęciu.
"Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia, na podstawie szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana, nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną, i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć". Ogłoszenie dogmatu o Niepokalanej wyraża istotną treść wiary. Tak uroczyście ogłoszona doktryna została Kościołowi dana i zadana, dlatego też, kto się z nią nie utożsamia lub podtrzymuje przeciwną jej opinię, "ulega rozbiciu w wierze" i "odłącza się od Kościoła katolickiego".

"Pisemny sobór"
Przekonanie o tym, że Maryja została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu od samego poczęcia i w związku z tym jest określana jako cała święta, na przestrzeni wieków umacniało się stopniowo w liturgii i w teologii. Prawda ta dojrzewała długo wśród licznych sporów i dyskusji teologicznych w gronie wielkich kościelnych autorytetów. Ostatecznie spowodowało to na początku XIX w. falę petycji o dogmatyczną definicję przywileju Niepokalanego Poczęcia. Papież Pius IX zasięgnął opinii wszystkich biskupów na temat stosowności i możliwości tego rodzaju definicji, zwołując niejako "pisemny sobór". Rezultat był taki, że olbrzymia większość biskupów odpowiedziała twierdząco. Fakt ten wpłynął na sformułowanie dogmatu, w którym położono większy nacisk na wyrażenia odzwierciedlające życie Kościoła, wiarę i kult ludu chrześcijańskiego niż na określenia scholastyczne.

Odkupiona "w sposób doskonały"
Zachowanie od grzechu pierworodnego, jakim cieszy się Maryja "na podstawie szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga", stanowi absolutnie darmowy Boży przywilej, który otrzymała Ona od pierwszej chwili swej egzystencji. Dziewica Matka otrzymała szczególną łaskę niepokalanego poczęcia "mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego", czyli dzięki Jego powszechnemu działaniu odkupieńczemu. Tekst definicji dogmatycznej nie stwierdza wyraźnie, że Maryja została odkupiona, lecz bulla Ineffabilis Deus potwierdza to w innym miejscu: "została wybawiona w sposób bardziej wzniosły". Oto wspaniała prawda: Chrystus był odkupicielem swojej Matki i dokonał w Niej odkupieńczego dzieła "w sposób doskonały" od pierwszej chwili Jej życia. Sobór Watykański II ogłosił, że Kościół "w Niej... podziwia i wysławia wspaniały owoc Odkupienia".

Niepokalana darem dla Kościoła
Niepokalane Poczęcie jest nie tylko indywidualnym przymiotem Maryi - jak powiedział swego czasu Jan Paweł II - ale ma doniosłe znaczenie dla całego Kościoła i skłania nas wszystkich do głębokiej zadumy nad stwórczą i odkupieńczą wolą Boga oraz nad dramatem ludzkich dziejów, które mogą osiągnąć swą pełnię tylko w świetle Objawienia. Niech "Dogmat Niepokalanego Poczęcia" stanie się okazją do gorliwej modlitwy i głębokiej ufności do Niepokalanej Matki Jezusa i Matki naszej. Przyzywajmy opieki Maryi, bo doświadczamy dzisiaj nieustannego konfliktu dobra i zła, światła i ciemności, prawdy i fałszu. Niech będzie to czas lepszego poznania i pokochania naszej Niepokalanej Matki, bo "nie można kochać Matki Bożej, gdy się Jej nie zna, nie można poznać Matki Bożej, gdy się Jej nie kocha".
"Cała piękna jesteś, Maryjo!"


II NIEDZIELA ADWENTU - 08 grudnia - Jest Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie.
W drugą niedzielę adwentu, 8 grudnia, dwudziesty raz obchodzony będzie Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Głównym jego celem jest wsparcie Kościoła w krajach wschodniej Europy, Rosji i Azji Środkowej.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki podczas środowej konferencji prasowej w Warszawie podkreślił, żeby pamiętać o tym, że dużą część wiernych Kościoła na Wschodzie stanowią Polacy bądź osoby o polskich korzeniach. Dodał, że znaleźli się oni poza granicami naszej ojczyzny nie za sprawą własnego wyboru.

"Jesteśmy im winni pamięć, troskę, pomoc i wdzięczność za podtrzymywanie polskości i trwanie przy wierze ojców. Otaczajmy ich modlitwą i pomocą" - zaapelował abp Gądecki.

Przewodniczący Zespołu KEP ds. Pomocy Kościołowi na Wschodzie bp Antoni Dydycz podkreślił, że dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie jest wyrazem chrześcijańskiego braterstwa i okazją do okazania życzliwości dla wszystkich sióstr i braci tam żyjących. Dodał, że są oni nam bliscy z racji na liczne wspólne doświadczenia, zwłaszcza historyczne.

"Dzięki naszej hojności mieszkańcy Wschodu będą mogli radośniej i ufniej przeżywać nadchodzące święta Bożego Narodzenia, a także z większym spokojem patrzeć w przyszłość" - zaznaczył bp Dydycz.

W apelu skierowanym na dzień modlitwy bp Dydycz podkreślił, że każda pomoc powróci do nas zgodnie ze słowami z Ewangelii św. Łukasza: "Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze".

Dyrektor Zespołu KEP ds. Pomocy Kościołowi na Wschodzie ks. Leszek Kryża poinformował, że Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP służy pomocą duszpasterzom i wiernym tam posługującym i mieszkającym. Kościołowi za wschodnią granicą służy ponad 200 kapłanów diecezjalnych, około 300 kapłanów zakonnych, 320 sióstr zakonnych i 20 braci zakonnych z Polski, a także osoby świeckie. Do biura Zespołu napływają pisemne prośby z diecezji, parafii i ze zgromadzeń zakonnych pracujących na Wschodzie. Poinformował też, że w 2019 r. (do 20 listopada) zrealizowano 340 próśb na kwotę 2,35 mln zł, z czego najwięcej trafiło na Ukrainę i Białoruś.

Ponadto - jak zaznaczył ks. Kryża - Zespół finansuje wysyłkę prasy katolickiej, wspiera wydawnictwa i media działające w ramach Kościoła na Wschodzie (65,7 tys. zł), a także wiele innych projektów. W mijającym roku wsparł organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży i Dni Młodzieży w diecezji kijowsko-żytomierskiej czy Kongres Rodzin na Ukrainie.

Z inicjatywy Zespołu - podkreślił ks. Kryża - powstał Wolontariat Syberyjski. Skupia on osoby świeckie, które w czasie urlopu czy wakacji pomagają duszpasterzom i siostrom zakonnym na Wschodzie. W 2019 r. na posługę wolontariacką na Ukrainę, do Kazachstanu i na Syberię wyjechało 35 osób. W listopadzie rozpoczęła formację kolejna, trzecia grupa (20 osób).

Ks. Kryża zwrócił się też z prośbą, aby w tym dniu włączyć się w modlitwę i zbiórkę ofiar na wsparcie materialne osób zaangażowanych w pracę duszpasterską, katechetyczną i charytatywną, a także wiernych Kościoła na Wschodzie.PROGRAM WYDARZEŃ

XX dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościółowi na Wschodzie.


Wspomnienie św. Juana Diego Cuauhtlatoatzin 9 grudniaPierwszy czciciel Pani z Guadalupe

Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swej wizyty w Meksyku31 lipca 2002r. wyniósł Juana Diego do chwały ołtarzy.Został on pierwszym świętym Indianinem.

Juan Diego urodził się ok. 1474 r. w plemieniu miejscowych Indian, na terytorium dzisiejszego Meksyku. Na wzgórzu Tepeyac ukazała mu się Święta Boża Rodzicielka. Zbudowano tam kościół ku czci Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe. Do swojej śmierci w 1548 r. żył i posługiwał w pobliżu tej świątyni.

Objawienia "Ślicznej Pani"

W sobotę 9 grudnia 1531r. Juan Diego szedł do kościoła na Mszę św., kiedy - przechodząc obok wzgórza Tepeyac - usłyszał przepiękny śpiew ptaków. Wiedziony ciekawością, wdrapał się na szczyt góry, ale wtedy śpiew ptaków zmienił się w słodki głos kobiecy. Juan Diego obok dawnej pogańskiej świątyni ujrzał niewiastę o rysach i w stroju kobiety meksykańskiej. Tajemnicza "Śliczna Pani", jak ją nazywał Juan Diego, oznajmiła mu, że jest "Maryją Dziewicą Matką Boga". Poleciła mu, aby udał się do bp. Juana de Zumárragi i przekazał mu Jej przesłanie, że pragnieniem Matki Bożej jest, aby na wzgórzu Tepeyac zbudować świątynię ku Jej czci.


Wspomnienie św. Damazego I, papieża 11 grudniaUrodził się ok. 305 roku. Był z pochodzenia Hiszpanem. Należał do duchowieństwa Kościoła rzymskiego, którego biskupem został w 366 roku w czasach niezwykle burzliwych. Zwołał wiele synodów dla zwalczania schizmy i herezji. Szerzył kult świętych męczenników, na których grobach umieścił wierszowe napisy. Zmarł w 384 roku.
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe-wspomnienie obchodzimy 12 grudnia.


Najświętsza Maryja Panna z Guadalupe to tytuł Matki Bożej, którym sama pragnęła być nazywana. Wiąże się on z najstarszymi oficjalnie uznanymi przez kościół katolicki objawieniami maryjnymi, jakie miały miejsce w Meksyku w 1531 r.

9 grudnia nawrócony i ochrzczony Indianin Juan Diego w drodze na Mszę św. spotkał u stóp wzgórza Tepeyacac Piękną Panią, mówiącą w jego ojczystym języku nahuatl, która przedstawiła mu się jako „zawsze Dziewica – Święta Maryja, Matka Boga prawdziwego”. Pragnęła Ona, aby w tym miejscu została zbudowana świątynia na Jej cześć. W tym celu wysłała Juana Diego do biskupa Meksyku, aby opowiedział mu ze szczegółami to co zobaczył i przekazał jej prośbę.

Niestety biskup Juan de Zumárraga nie uwierzył mu i poprosił o znak, który potwierdziłby słowa Indianina. Aby przekazać biskupowi dowód prawdziwości słów swojego posłańca Matka Boża poprosiła, aby wszedł on na szczyt wzgórza, gdzie ujrzał Ją po raz pierwszy i przyniósł Jej rosnące tam kwiaty. Następnie umieściła kwiaty w jego tilmie (rodzaj indiańskiego płaszcza) i wysłała do biskupa. Gdy Juan Diego przed nim stanął, opowiedział wszystko co się wydarzyło, a następnie rozwinął swoją szatę, z której wypadły piękne róże odsłaniając wizerunek Najświętszej Panny, zawsze Dziewicy, Matki Boga.

Biskup natychmiast uwierzył, a obraz cudownie namalowany na płaszczu Indianina umieścił w swojej rezydencji. 24 grudnia 1531 r. został on przeniesiony w uroczystej procesji do kaplicy wybudowanej w pobliżu wzgórza Tepeyacac.

Objawienia Matki Bożej oraz wymowa jej wizerunku spowodowały, że Aztekowie masowo zaczęli przyjmować chrześcijaństwo - w ciągu zaledwie sześciu lat po objawieniach aż osiem milionów Indian przyjęło chrzest. Juan Diego zmarł 30 maja 1548 r. i został pochowany na wzgórzu Tepeyacac. W 1990 r. został beatyfikowany, a następnie kanonizowany (2002 r.).Bazylika MB w GuadelupeNastępna strona