Ostatnia aktualizacja: 30/09/2023.
Strony główne godz. 09:15.
Ogłoszenia i Intencje godz.15:13.

S Z C Z Ę Ś Ć   B O Ż ETym śląskim pozdrowieniem witamy Was na naszej stronie internetowejOjciec Święty Jan Paweł II, powiedział "Niech nie znika to piękne pozdrowienie "Szczęść Boże" i "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". Pozdrawiajcie się tymi słowami, przekazując w ten sposób najlepsze życzenia (bliźnim). W nich zawarta jest wasza chrześcijańska godność. Nie dopuście, aby ją wam odebrano".


Jest nam niezmiernie miło, że odwiedziłeś naszą stronę. Znajdziesz na nich informacje o naszej posłudze duszpasterskiej, o wspólnotach, w których możesz pogłębiać swoją wiarę, a także dowiesz się co słychać w naszej parafii, jej historię.

Strona nasza od prawie 19 lat (09.03.2004) mieści się na Serwerze "OPOKA" pod adresem http://www.nmpwelnowiec.katowice.opoka.org.pl/

Fundacja Opoka została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 5 czerwca 1998 r. Jej zadaniem jest służenie Kościołowi katolickiemu w Polsce w zakresie tworzenia systemu elektronicznej wymiany informacji oraz serwisu internetowego www.opoka.org.pl.


Informacje o naszej parafii można znaleźć również na serwisie społecznościowym FB (facebook)
pod adresem jak niżej:

Link do "FB"

LINKI DOTYCZĄCE STRON INTERNETOWYCH
NA KTÓRYCH NADAWANE SĄ
ONLINE TRANSMISJE LITURGII.


Na stronie MSZE.info można znaleźć:
Najbliższe Msze Święte (po wpisaniu w "szukaj" miescowości), również Kościoły, Msze Św. za granicą, Informator, Modlitewnik, Święta, Patroni, Sanktuaria.

Link do stron internetowych na których online są Transmisje Mszy Świętej.


Wykaz katowickich parafii z godzinami odprawianych Mszy Św.

Limk do katowickich parafii (Można zmieniać miasta w wykazie i szukać parafii w wybranym mieście)


Link do stron internetowych na których online są Transmisje Mszy Świętej po polsku.

Link do listy Mszy Św. online w telewizji i radio.


LINK DOTYCZĄCY GŁOSU DZWONÓW KOŚCIOŁA NMP WSPOMOŻENIA WIERNYCH W KATOWICACH WEŁNOWCU.

Dzwony z wieży kościoła.

(Proszę poczekać parę sekund albo wyłączyć reklamę)
SKARBONKADrodzy Parafianie i Przyjaciele parafii NMP Wspomożenia Wiernych.
Z serca dziękujemy za Waszą troskę i materialną pomoc w utrzymaniu naszej świątyni.
Bez wychodzenia z domu można wpłacać na podane konto bankowe.


"DANE KONTA".
WAŻNE

Zarządzenia, Komunikaty i inne pisma Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Adriana Józefa Galbasa SAC
oraz biskupów pomocniczych.
Treści tych dokumentów można przeczytać na końcu (dole)) strony.Abp Adrian Józef Galbas SACBp Marek Szkudło


Bp Adam Wodarczyk


Bp Grzegorz Olszowski
MYŚL TYGODNIA.

"... Boski Zbawiciel przez swoją łaskę uczynił łatwym i dostępnym dla naszych sił wszystko to, co służy do naszego uświęcenia i zbawienia dusz ..."


MYŚL KSIĘDZA BOSKO.

Dwudziesta Szóst Niedziela zwykła 1 października 2023; Rok A, I :


Nie ma zbawienia bez nawrócenia..

Przypowieść Jezusa o dwóch synach, z których jeden wyraził gotowość spełnienia woli ojca, ale jej ostatecznie nie wypełnił, a drugi – po wstępnej odmowie – spełnił jego polecenie, nakazuje nam zachować czujność i ostrzega przed samozadowoleniem oraz wzywa do wiary popartej czynami, do nawrócenia. Sama bowiem deklaracja wiary czy przynależności do Kościoła nie stanowi jeszcze gwarancji osiągnięcia zbawienia. Konieczna jest konsekwencja. Za słowami wyznania wiary i posłuszeństwa Bogu muszą iść czyny.


Obraz Jacopo Palma młodszego- "Nawrócenie św. Pawła"

1. Strzeżmy się samozadowolenia

Pan Jezus, opowiadając tę przypowieść, chciał, by kapłani i uczeni w Piśmie wyciągnęli odpowiednie wnioski, zastanowili się, czy są naprawdę posłuszni Bogu, swojemu Ojcu. Niestety, nie wyciągnęli. W swoim mniemaniu uważali się za posłusznych, lecz gdy nadszedł czas próby, gdy stanął przed nimi najpierw Jan Chrzciciel, a potem sam Mesjasz – nie zdali egzaminu. Odrzucili naukę tak jednego, jak i drugiego – nie uwierzyli. Trwali w stanie zadowolenia z siebie, w samouwielbieniu. Natomiast grzesznicy, celnicy i nierządnice chętnie ich słuchali i – co najważniejsze – nawrócili się. Przywódcy narodu, kapłani i uczeni w Piśmie, stojąc pod krzyżem na Golgocie, drwili z Jezusa, nie przejęli się tym, że On modli się za nich: "Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią". Odrzucili Go. Natomiast Dobry Łotr skorzystał z bliskości Jezusa, uwierzył w Niego i otrzymał zbawienie. Jest pierwszym w szeregu świętych. Został kanonizowany przez samego Jezusa.

Przed laty niewierzący Andre Frossard dzięki swemu przyjacielowi wszedł do kościoła, zobaczył w monstrancji Hostię i uwierzył. Po wyjściu ze świątyni powiedział krótko swojemu wierzącemu przyjacielowi: "Bóg naprawdę istnieje". Tymczasem wierzący przyjaciel, zbyt pewny siebie, stracił później wiarę, zabrakło mu czujności.

2. Nie tyle słowa, co czyny...

W życiu – jak w dzisiejszej przypowieści – nic nie znaczą słowa bez pokrycia. Liczą się czyny. Owszem, słowa poruszają, zachęcają, ale dobre czyny o wiele głośniej "wołają", bo są pociągające. W słowach kryje się ogromna siła, lecz za nimi powinny iść zawsze czyny. Papież Jan XXIII lubił dużo mówić i nieraz robił sobie z tego powodu niemałe wyrzuty, a jednak rodziło to wspaniałe owoce. Starał się żyć według zasady, którą też głosił innym: "zaufać Panu, zachowywać pokój serca, wszystko brać z dobrej strony, być cierpliwym i wszystkim dobrze czynić, a nie źle”.

Codziennie przekonujemy się, że wszystkie dzieła rąk ludzkich, i dzieła sztuki, i budowle, są nietrwałe, podlegają zniszczeniu. Tylko dobre czyny są trwałe. Nie może ich zniszczyć ani rdza, ani mól, ani złodzieje – jak nas zapewnia Pan Jezus. Każdy dobry czyn, naprawdę dobry, niezafałszowany nieczystą intencją, nieszlachetnymi motywami, nie może zaginąć. Za każdy z nich zapłaci nam Pan często już tu, na ziemi, ale w pełni dopiero w niebie. To będzie nasza najcenniejsza nagroda – zbawienie.Aby jednak tak się stało, musimy te dobre czyny spełniać w jedności z Bogiem, czyli w stanie łaski uświęcającej. Musimy być z Nim zjednoczeni przez miłość. Wtedy nasze czyny będą żywe, zasługujące na niebo. Gdyby jednak zamarło w nas to Boże życie, nastąpiło wewnętrzne zamarcie, wówczas stracimy te zasługi i nasze dobre czyny będą puste i martwe. Konieczne jest wtedy jak najszybsze...

3. Nawrócenie

Drugi syn z dzisiejszej przypowieści, choć najpierw odrzucił prośbę ojca, powiedział mu "nie", "nie chcę"”, to jednak zaraz się opamiętał i spełnił jego wolę. Wszyscy jesteśmy grzeszni, mówimy Bogu "nie". Nie trwajmy jednak w tym buntowniczym "nie", ale jak najszybciej się opamiętujmy. Powracajmy do Niego w sakramencie pojednania. On czeka na nas w konfesjonale. Wtedy odzyskamy wszystkie utracone zasługi na niebo i będziemy mogli zyskiwać nowe przez dobre czyny spełniane w jedności Bogiem, w stanie miłości do Niego.

Panie, daj mi siłę, abym wytrwał w Twojej miłości, bym nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem Cię miłował. By moja wola – tak jak to będzie w niebie – była zawsze Twoją!
ks. Szymon Nosal.

Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu 4 października 2023; Rok A, I:


Znany z rozmów ze zwierzętami i wielkiej pogody ducha. Umierając w cierpieniu chwalił Boga psalmem.

Jego życie przypadło na przełom wieków XII i XIII, czyli czas licznych kryzysów w Kościele. Urodzony jako syn bogatego kupca pewnego dnia usłyszał głos Chrystusa: "Franciszku, idź i napraw mój Kościół, który chyli się ku upadkowi". Choć najpierw odebrał to dosłownie i zaczął remontować świątynię w swej rodzinnej miejscowości, w swoim życiu zrealizował to wezwanie w najpełniejszym wymiarze. Usłyszawszy głos Boży, sprzedał wszystko, co należało do niego, przywdział liche łachmany i rozpoczął życie żebraka i wędrownego kaznodziei. Wkrótce wielu zafascynowanych powrotem do apostolskich czasów, przyłączyło się do niego. Gdy liczba naśladowców Franciszka doszła do dwunastu, napisał dla nich pierwszą Regułę, która sprowadzała się do kilku zdań z Ewangelii, mających stanowić program ich życia. Udał się ze swoimi towarzyszami do Rzymu, aby od papieża otrzymać aprobatę dla nowego sposobu życia. W roku 1210 papież Innocenty III ustnie zatwierdził ich sposób życia. Takie życie spodobało się także ówczesnym niewiastom, i wiele kobiet, za św. Klarą z Asyżu, zaczęło żyć według nowej reguły. Popularność franciszkanów była tak wielka, że po pięciu latach grupa wszystkich zapaleńców rozrosła się do prawie pięciu tysięcy braci.

Stygmaty, które Franciszek otrzymał w 1224 roku były zewnętrznym znakiem głębokiego życia duchowego. Już na łożu śmierci, nękany licznymi chorobami, napisał swoją "Pieśń do brata słońca: będącą przepięknym hymnem na cześć dzieła stworzenia. Zmarł w 1226 r. Kanonizowany został już 2 lata później, jako wzór apostolskiego życia, prostoty i pokory. Dał początek zakonom franciszkanów i klarysek.

KAI (ad, mo //ad)

Św. Franciszek - patron ekologów

Idea franciszkańskiego braterstwa człowieka z wilkiem, ptakami i ciałami niebieskimi wypływa z biblijnej nauki o stworzeniu. Jej konsekwencją jest dostrzeżenie godności całego świata stworzonego oraz naszej odpowiedzialności za dzieło Boga. Dlatego Jan Paweł II ogłosił Biedaczynę z Asyżu patronem ekologów i pracowników ochrony środowiska.

Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy 5 października 2023; Rok A, I:


Znana w całym świecie apostołka Miłosierdzia Bożego urodziła się 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec, par. Świnice Warckie (ok. 50 km od Łodzi) jako trzecie z dziesięciorga dzieci w rodzinie Marianny i Stanisława Kowalskich. Do szkoły uczęszczała niecałe 3 lata, potem pracowała jako pomoc domowa u zamożnych rodzin w Aleksandrowie Łódzkim, Łodzi i Ostrówku gm. Klembów k/Warszawy. W 20. roku życia, 1 sierpnia 1925 roku, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W ciągu 13 lat życia w zgromadzeniu przybywała w wielu jego domach, najdłużej w Krakowie, Wilnie, Płocku i Warszawie pełniąc obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki.

Chorowała na gruźlicę płuc i przewodu pokarmowego. Znosiła także wielkie cierpienia duchowe, gdyż swoje życie złożyła w ofierze za grzeszników, szczególnie za te osoby, którym zagrażała utrata zbawienia. Życie s. Faustyny na pozór szare i monotonne kryło niezwykłą głębię życia mistycznego. Została obdarzona wieloma nadzwyczajnymi łaskami, m. in. darem kontemplacji, ukrytych stygmatów, bilokacji, proroctwa, poznawania tajemnic serc, mistycznych zrękowin i zaślubin, osiągając szczyty zjednoczenia z Bogiem na ziemi.

Siostra Faustyna zmarła w klasztorze zgromadzenia w Krakowie-Łagiewnikach 5 października 1938 roku. W latach II wojny światowej szybko rosła sława świętości jej życia, gdyż ludzie przez jej wstawiennictwo upraszali wiele łask. Proces informacyjny dotyczący heroiczności jej życia przeprowadzono w Krakowie w latach 1965-67. W tym czasie jej doczesne szczątki przeniesiono z cmentarza zakonnego do kaplicy. W roku 1968 otwarto w Rzymie proces beatyfikacyjny, który został ukończony dekretem o heroiczności cnót s. Faustyny i dekretem o cudzie wyproszonym przez jej wstawiennictwo. Aktu beatyfikacyjnego dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II 18 kwietnia 1993 roku na Placu Św. Piotra w Rzymie. Relikwie świętej s. Faustyny spoczywają na ołtarzu pod łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego w sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach.

Sanktuarium Miłosiedrdzia Bożego


Nasi parafianie na pielgrzymce w ŁagiewnikachOpraccował E.S.
Na tydz. 01.10.2023. - 08.10.2023.


Po nacisnięciu na niżej podany napis można przejść na drugą część strony głównej.

Następna strona
LIST PASTERSKI METROPOLITY KATOWICKIEGO - Ostatnie słowo pasterskie abp. Wiktora Skworca.

Poniżej link do treści "LISTU".

TREŚĆ LISTU.


OŚWIADCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI
METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY


Poniżej link do treści "OŚWIADCZENIA".

TREŚĆ Oświadczenia.STANOWISKO
RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II
ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH


Poniżej link do treści "STANOWISKA".

TREŚĆ komunikatu.DEKRET METROPOLITY KATOWICKIEGO W ZWIĄZKU Z ZMNIANĄ PRZYNALEŻNOŚCI BUDYNKÓW PRZY AL. KORFANTEGO
DO PARAFII NAJŚWIĘTRZEGO SERCA PANA JEZUSA ORAZ PARAFII NAJŚWIĘTRZEJ MARII PANNY WSPOMOŻENIA WIERNYCH :


Poniżej link do treści DEKRETU.

TREŚĆ DEKRETU.


Poniżej link do map z budynkami przynależnymi do Paraffi NMP Wspomożenia Wiernych.

Mapa 1.

Mapa 2.

Bloki na Słoneczna 24 (w budowie).Komunia na rękę nie jest profanacją!.


Poniżej podajemy link do treści listu podpisanego przez Przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

TREŚĆ LISTU.
Następna strona