Ostatnia aktualizacja: 27/05/2023.
Strony główne godz. 08:21
Ogłoszenia i Intencje godz. 14:24

S Z C Z Ę Ś Ć   B O Ż ETym śląskim pozdrowieniem witamy Was na naszej stronie internetowejOjciec Święty Jan Paweł II, powiedział "Niech nie znika to piękne pozdrowienie "Szczęść Boże" i "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". Pozdrawiajcie się tymi słowami, przekazując w ten sposób najlepsze życzenia (bliźnim). W nich zawarta jest wasza chrześcijańska godność. Nie dopuście, aby ją wam odebrano".


Jest nam niezmiernie miło, że odwiedziłeś naszą stronę. Znajdziesz na nich informacje o naszej posłudze duszpasterskiej, o wspólnotach, w których możesz pogłębiać swoją wiarę, a także dowiesz się co słychać w naszej parafii, jej historię.

Strona nasza od prawie 19 lat (09.03.2004) mieści się na Serwerze "OPOKA" pod adresem http://www.nmpwelnowiec.katowice.opoka.org.pl/

Fundacja Opoka została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 5 czerwca 1998 r. Jej zadaniem jest służenie Kościołowi katolickiemu w Polsce w zakresie tworzenia systemu elektronicznej wymiany informacji oraz serwisu internetowego www.opoka.org.pl.


Informacje o naszej parafii można znaleźć również na serwisie społecznościowym FB (facebook)
pod adresem jak niżej:

Link do "FB"

LINKI DOTYCZĄCE STRON INTERNETOWYCH
NA KTÓRYCH NADAWANE SĄ
ONLINE TRANSMISJE LITURGII.


Link do stron internetowych na których online są Transmisje Mszy Świętej.


Na stronie MSZE.info można również znaleźć:
Najbliższe Msze Święte (po wpisaniu w "szukaj" miescowości), Kościoły, Msze Św. za granicą, Informator, Modlitewnik, Święta, Patroni, Sanktuaria.


Link do stron internetowych na których online są Transmisje Mszy Świętej po polsku.


Link do listy Mszy Św. online w telewizji i radio.LINK DOTYCZĄCY GŁOSU DZWONÓW KOŚCIOŁA NMP WSPOMOŻENIA WIERNYCH W KATOWICACH WEŁNOWCU.

Dzwony z wieży kościoła.


SKARBONKADrodzy Parafianie i Przyjaciele parafii NMP Wspomożenia Wiernych.
Z serca dziękujemy za Waszą troskę i materialną pomoc w utrzymaniu naszej świątyni.
Bez wychodzenia z domu można wpłacać na podane konto bankowe.


"DANE KONTA".
WAŻNE

Zarządzenia, Komunikaty i inne pisma Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Wiktora Skworca
oraz biskupów pomocniczych i Abp koadiutora.Treści tych dokumentów można przeczytać na końcu (dole)) strony.


MYŚL TYGODNIA.

"... Jest wielką przygodą nauczyć prawdę wiary młodego ignoranta i zapobiec chociaż jednemu grzechowi śmiertelnemu ..."


MYŚL KSIĘDZA BOSKO.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego 28 maja 2023; Rok A, I :
Pięćdziesiątnica


Strumienie wody żywej.

W dniu Pięćdziesiątnicy Apostołowie razem z Maryją zgromadzili się w Wieczerniku, by - zgodnie z żydowskim zwyczajem - uczcić święto Zbiorów, przypadające 50 dni po święcie Paschy. Nagle usłyszeli szum z nieba, a cały dom został wypełniony przez coś w rodzaju wichru. Zobaczyli też ogień - symbol obecności i potęgi Boga - którego języki rozdzieliły się i nad każdym z uczniów zatrzymał się jeden. Wszyscy poczuli w sobie szczególną moc i ogromną potrzebę przepowiadania Ewangelii innym ludziom. Zrozumieli, że w tej właśnie chwili spełniła się obietnica Mistrza o "innym Pocieszycielu". Zostali napełnieni Duchem Świętym.
Od tamtego dnia Duch Święty mieszka w Kościele i troszczy się o niego, hojnie udzielając swoich darów. Odtąd każdy człowiek, przyjmując chrzest i inne sakramenty, zostaje napełniony Duchem Świętym i przez Niego obdarowany. Staje się członkiem Kościoła - dzięki otrzymanym darom - wyjątkowym, niezastąpionym w swojej funkcji, ubogacającym wspólnotę. "Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało (...) Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem" (1 Kor 12,13).


Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela

ks.Jacek Froniewski

Każdej niedzieli w kościele wypowiadamy te słowa: "Wierzę w Ducha Świętego Pana i Ożywiciela". Co znaczą dla mnie te słowa? Co mogą znaczyć? Jak mnie osobiście Duch Święty może ożywiać? To bardzo ważne pytania dla naszego osobistego wzrostu duchowego. Problem jest o tyle głęboki, że ciągle w świadomości bardzo wielu katolików w gruncie rzeczy sam Duch Święty jest w pewien sposób "nieznaną" osobą Trójcy Świętej. Ale o ile trudno nam opisać osobę Ducha Świętego, to bardzo widzialne, odczuwalne jest Jego działanie w życiu tych, którzy pozwalają Mu na przekształcenie swojego serca (por. J 3,8). Duch Święty głęboko przekształca i przemienia życie chrześcijanina, tak że ojcowie pustyni mówili nawet, że człowiek Boży jest "pneumatoforem", czyli nosicielem Ducha Świętego. Ta "pneumatoforia" charakteryzuje tego, kto przechodzi ze starego sposobu życia do życia w Chrystusie; tego, który z ciemności - z obcości wobec Boga wchodzi w przymierze z Bogiem i staje się Jego dzieckiem. To wszystko może być udziałem tego, kto pozwala się "obrabiać" Duchowi Świętemu, kto pozwala, by Duch Święty rzeźbił w nim obraz Chrystusa. Spróbujmy jednak popatrzeć na ten proces w pewnej kolejności etapów naszego życia chrześcijańskiego.


Modlitwa do Ducha Świętego.

Duchu Najświętszy

Duchu Najświętszy, otwórz usta moje,
Bym godnie wielbił święte dzieła Twoje.
Duchu Najświętszy, przyjdź do serca mego
I uczyń sobie pomieszkanie z niego.
Duchu Najświętszy, Dawco siedmiu darów,
Oczyść me serce z grzechowych przywarów.
Duchu Najświętszy, oświeć mnie nędznego
I wolę uczyń skłonną do dobrego.
Duchu Najświętszy, Twej ogniem miłości
Rozpal w mym sercu pragnienie świętości
I spraw, by zawsze nim objęte całe
Bogu wiecznemu oddawało chwałę.
Nowenna do Ducha Świętego:
Jak co roku w oczekiwaniu na to Święto Kościół katolicki będzie odprawiał nowennę do Ducha Świętego i tym samym trwał we wspólnej modlitwie, podobnie jak apostołowie, którzy modlili się jednomyślnie po wniebowstąpieniu Pana Jezusa czekając w Jerozolimie na zapowiedziane przez Niego zesłanie Ducha Świętego.

Ponieważ nowenna do Ducha Świętego przypada w maju i czerwcu, dlatego łączy się ją z nabożeństwami majowymi czy też czerwcowymi w następujący sposób:

1. Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu można zaśpiewać hymn: "O Stworzycielu, Duchu, przyjdź" lub sekwencję: "Przybądź, Duchu Święty" czy też inną pieśń do Ducha Świętego.

2. Modlitwa wstępna: Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

3. Na poszczególne dni nowenny:

Dzień pierwszy
W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus "zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego" (J 7,37.39).
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

Dzień drugi
Pismo Święte poucza:
"Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego" (Tt 3,5-7).
Módlmy się:
Boże, który w Chrzcie Świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

Dzień trzeci
Pismo Święte poucza:
"Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem" ( 1 Kor 12,13).
Módlmy się:
Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.

Dzień czwarty
Pismo Święte poucza:
"Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych" (2 Kor 1,21-22).
Módlmy się:
Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.

Dzień piąty
Pismo Święte poucza:
"Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą" (Rz 8,26-27).
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

Dzień szósty
Pismo Święte poucza:
"Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy" (Ga 5,16.22.25).
Módlmy się:
Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.

Dzień siódmy
Pismo Święte poucza:
"Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele" (1 Kor 6,19-20).
Módlmy się:
Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.

Dzień ósmy
Pismo Święte poucza:
"Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha - Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego" (1 Kor 2, 1 ).
Módlmy się:
Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

Dzień dziewiąty
Pismo Święte poucza:
"Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).
Módlmy się:
Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.

4. Ojcze Nasz...

5. Módlmy się:
Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

6. Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny (lub do Serca Pana Jezusa)

7. Zakończenie nabożeństwa błogosławieństwem eucharystycznym.
Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Matki Boskiej Piekarskiej 28 maja 2023; Rok A, I :
ZAPROSZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
DO UDZIAŁU W PIELGRZYMCE MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW
DO PIEKAR ŚLĄSKICH


Treść zaproszenia.
Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła 29 maja 2023; Rok A, I :
Pięćdziesiątnica


W poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego Kościół w Polsce obchodzi święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, nazywane popularnie drugim dniem Zielonych Świąt.

Święto to zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego przez Episkopat Polski w 1971 r. Dzieje Apostolskie mówią, że przed zesłaniem Ducha Świętego Apostołowie w Wieczerniku "trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi jego" (Dz 1,14). Maryja jest więc obecna przy rodzącym się Kościele, wraz z Apostołami otrzymuje Ducha Świętego i jako Matka Chrystusa, a więc i Matka Jego Mistycznego Ciała – towarzyszy Kościołowi przez dzieje.

Tytuł Matki Kościoła nadawano Maryi niemal od początku dziejów Kościoła, jednak oficjalnie został on ogłoszony dopiero podczas Soboru Watykańskiego II. We wrześniu 1964 r. Prymas Stefan Wyszyński w imieniu polskich biskupów wygłosił przemówienie uzasadniające wagę ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Przypominał o historii narodu polskiego i obecności Maryi w naszych narodowych dziejach, o pomocy, jaką nam okazywała.

21 listopada 1964 r. papież Paweł VI przy gorącym aplauzie ojców soborowych ogłosił Maryję Matką Kościoła. W swoim przemówieniu papież mówił m.in., że Maryja jest Matką Kościoła, "czyli Matką wszystkich chrześcijan, tak wierzącego ludu, jak i Pasterzy".

W tym też roku Episkopat Polski zdecydował o włączeniu wezwania do Matki Kościoła do Litanii Loretańskiej. Jednocześnie złożono prośbę do Stolicy Apostolskiej o włączeniu tego wezwania dla całego Kościoła. Ostatecznie prośba "Matko Kościoła, módl się za nami" została włączona do litanii w 1980 r.

Źródło:
Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, Brewiarz.pl.

Misyjny Dzień Chorych 29 maja 2023;

W dniu dzisiejszym przeżywamy Misyjny Dzień Chorych.

Więcej można przeczytać na stronie "Apostolstwa Chorych" jak niżej w linku.
Treść linku.

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika albo wspomnienie św. Zdzisławy 30 maja 2023; Rok A, I :


Św. Sarkander

W wieku 12 lat przeniósł się z rodziną do Przybora na Morawy, tam uczęszczał do katolickiej szkoły parafialnej, następnie do jezuickiego kolegium w Ołomuńcu (1593). Rozpoczął studia filozoficzne na Akademii w Ołomuńcu, następnie w Pradze a w latach 1604-1608 kontynuował studia teologiczne w Grazu uwieńczone doktoratem. Święcenia kapłańskie przyjął w 1609. Pracował jako wikariusz w Jantarze koło Opawy. W 1616 został proboszczem w Holeszowie (10 km od Ołomuńca). Podczas wojny trzydziestoletniej bronił swojej parafii wychodząc naprzeciw oddziałom lisowczyków z procesją z Najświętszym Sakramentem na znak, że miasto jest katolickie. To wydarzenie stało się pretekstem dla protestantów do oskarżenia go o sprowadzenie polskiego wojska na Morawy. Został aresztowany 13 lutego 1620. Torturowany, nie przyznał się zarzucanej mu zdrady stanu. Nie wyjawił także tajemnicy spowiedzi hetmana Moraw barona Lobkovica. Umarł w więzieniu wskutek tortur - 17 marca 1620. Pochowano go w kościele Najświętszej Maryi Panny w Ołomuńcu. Papież Pius IX ogłosił Jana Sarkandra błogosławionym w 1859. 21 maja 1995, w Ołomuńcu, Ojciec Święty Jan Paweł II kanonizował Jana Sarkandra. Stało się to podczas wizyty papieża w Republice Czeskiej. 22 maja Ojciec Święty udał się do miejsca narodzenia Św. Jana Sarkandra, do Skoczowa, gdzie na wzgórzu "kaplicówka" sprawował Mszę św. dziękczynną.Św. Zdzisława Czeska

Urodziła się około r. 1215 na Morawach. Ojcem jej miał być Przybysław z Krzyżanowa, burgrabia w Brnie, natomiast matka wywodziła się podobno ze szlachty sycylijskiej. Gdy Zdzisława miała lat siedemnaście, wydano ją za niejakiego Gawła, pana na Lemberku. Miała z nim czworo dzieci, które wzorowo wychowała. Gdy w okolice dotarli pierwsi dominikanie, Zdzisława, widząc ich gorliwość, stała się dla nich hojną dobrodziejką, może także fundatorką klasztoru, który powstał w pobliskim Jabłonnem (Jablonné v Podještědi, Deutsch-Gabel). Jest rzeczą wysoce prawdopodobną, że korzystała także z ich usług duchownych. Późniejsi biografowie wnosili stąd, że była dominikańską tercjarką i że przyjaźniła się ze św. Jackiem; dodano jej też nazwisko Berka, wzięte od właścicieli okolicznych posiadłości w XVI i XVII w. Współczesna czeska krytyka historyczna odrzuciła te późne -narzuty- biograficzne, charakterystyczne dla epoki, która przy odnowieniu kultu świętych pilnie poszukiwała patronów lokalnych. Te -wzbogacone- biografie kojarzą się wyraźnie z intensywnym rozwojem czci Zdzisławy w Jabłonnem. Nie doprowadził on jednak szybko do formalnego zatwierdzenia jej kultu. Aprobował go dopiero Pius X (1907). Zdzisława zmarła około r. 1252. Daty dziennej nie znamy. W martyrologium dominikańskim widniała pod dniem 3 stycznia. Po zatwierdzeniu kultu Czesi czcili ją natomiast 30 maja. Jest rzeczą oczywistą, że nie był to dies natalis Zdzisławy, ale dzień brany ze względów praktyczno-duszpasterskich. Biskup Litomierzyc Trochta, późniejszy kardynał, chciał w 1949 r. rozpocząć proces kanonizacyjny Zdzisławy, ale przeszkodziła temu sytuacja, w jakiej znalazł się Kościół pod rządami komunistów. Dopiero po wielu latach zamiar ten mógł się spełnić. 2 lipca 1994 r. Stolica Apostolska ogłosiła dekret o heroiczności cnót Zdzisławy, a 21 maja 1995 r. Jan Paweł II dokonał w Ołomuńcu jej kanonizacji. Do Martyrologium Rzymskiego wpisana została pod dniem 1 stycznia.
ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 31 maja 2023; Rok A, I:


W okresie między Zwiastowaniem Pańskim i narodzeniem Jana Chrzciciela Kościół czci pamiątkę nawiedzenia świętej Elżbiety przez Maryję. Były to nie tylko odwiedziny matki proroka przez Maryję, ale przede wszystkim było to spotkanie Mesjasza ze swym Poprzednikiem.


Powitana słowami: "Błogosławiona jesteś między niewiastami", Maryja wyśpiewała wówczas dziękczynny "Magnificat". Tajemnicę tę Kościół święcił od dawna, ale na Zachodzie świętem obowiązującym stało się dopiero w roku 1441. Do roku 1969 przypadało na 2 lipca. W czasie posoborowej reformy liturgicznej otrzymało termin, który lepiej harmonizuje z chronologią wydarzeń ewangelicznych.

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 1 czerwca 2023; Rok A, I :
Pięćdziesiątnica


Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana ustanowili biskupi na 360. zebraniu plenarnym Episkopatu Polski w 2011 r., obchodzone jest w czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego, a tydzień przed uroczystością najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną Bożym Ciałem. Papież Benedykt XVI zaproponował, żeby do kalendarza liturgicznego wprowadzić nowe święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Była to odpowiedź Ojca Świętego na postulaty zgłaszane przez różne episkopaty, ale przede wszystkim środowiska zakonne dla upamiętnienia Roku Kapłańskiego, który był obchodzony od 19 czerwca 2009 do 11 czerwca 2010 r.


Watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w lutym 2013 r. wydała dekret o zatwierdzeniu nowego święta dla Polski, zaaprobowała także polskie przekłady tekstów liturgicznych.
Zostały one opublikowane w Dodatku do Mszału Rzymskiego i w Dodatku do Liturgii Godzin przez Wydawnictwo Pallottinum.
Teksty liturgiczne na nowe święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana opracowane w latach 60. niosą za sobą bardzo ciekawe przesłanie


Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana ma stać się inspiracją do wzmożonej modlitwy całego Kościoła za jego pasterzy. Ponadto ma przywoływać wzór Chrystusa – Kapłana tym, którzy uczestniczą w Jego kapłaństwie służebnym. A wszystkim wiernym przypomnieć o uczestnictwie w kapłaństwie powszechnym.


Opraccował E.S.
Na tydz. 28.05.2023 - 04.06.2023.


Po nacisnięciu na niżej podany napis można przejść na drugą część strony głównej.

Następna strona
OŚWIADCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI
METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY


Poniżej link do treści "OŚWIADCZENIA".

TREŚĆ Oświadczenia.KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO W SPRAWIE POMOCY OFIAROM TRZĘSIENIA ZIEMI W TURCJI I SYRII

Poniżej link do treści "KOMUNIKATU".

TREŚĆ komunikatu.STANOWISKO
RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II
ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH


Poniżej link do treści "STANOWISKA".

TREŚĆ komunikatu.DEKRET METROPOLITY KATOWICKIEGO W ZWIĄZKU Z ZMNIANĄ PRZYNALEŻNOŚCI BUDYNKÓW PRZY AL. KORFANTEGO
DO PARAFII NAJŚWIĘTRZEGO SERCA PANA JEZUSA ORAZ PARAFII NAJŚWIĘTRZEJ MARII PANNY WSPOMOŻENIA WIERNYCH :


Poniżej link do treści DEKRETU.

TREŚĆ DEKRETU.


Poniżej link do map z budynkami przynależnymi do Paraffi NMP Wspomożenia Wiernych.

Mapa 1.

Mapa 2.

Bloki na Słoneczna 24 (w budowie).Komunia na rękę nie jest profanacją!.


Poniżej podajemy link do treści listu podpisanego przez Przewodniczącego Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

TREŚĆ LISTU.
Następna strona