Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 29 września 2023; Rok A, I :


Nie widać ich i nie słychać, ale znani są z potęgi działania. Jeden zaopiekował się podróżnikiem, drugi zwyciężył ze Smokiem, trzeci zwiastował ważne nowiny. Nazywani są kolejno Rafał, Michał oraz Gabriel. W piątkowej liturgii Kościół obchodzi święto trzech archaniołów, którzy odegrali w historii zbawienia ważne role. Archanioł Rafał zaopiekował się bohaterem biblijnej księgi Tobiasza - młodym podróżnikiem. O zwycięskich potyczkach archanioła Michała ze Smokiem-szatanem czytamy natomiast w księdze Apokalipsy. Trzeci z Bożych Posłańców, Archanioł Gabriel zwiastował Maryi, że będzie Matką Syna Bożego. Wypełnianie jakiejś misji należy do samej istoty aniołów. "Anioł" to z greckiego po prostu "posłany". Katechizm wyjaśnia, że aniołowie są istotami duchowymi, nie posiadającymi ciała, powoływanymi przez Boga do spełniania zadań specjalnych.


Archanioł Michał - Jego imię znaczy "Któż jak Bóg?" W tradycji biblijnej uznany za szczególnego opiekuna narodu Wybranego (Dn 12,1) i Kościoła. W Apokalipsie (Ap 12,7-9) przedstawiony jako przywódca zastępów anielskich w walce z Szatanem

Modlitwa do Św. Michała Archanioła.

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha
bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Źródło tekstu modlitwy: Rytuał Rzymski. Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne.


Archanioł Gabriel - Jego imię znaczy "Bóg jest Mocą". Jest specjalnym posłannikiem Boga w zapowiadaniu niezwykłych wydarzeń zbawczych. To on przepowiedział przyjście Mesjasza prorokowi Danielowi (Dn 8,15), a według Ewangelii św. Łukasza był posłany do Zachariasza i Maryi w dniu zwiastowania (Łk 1)

Jak nazywamy scenę rozmowy Maryi z Archaniołem Gabriel?
Termin "Zwiastowanie" opisuje spotkanie Maryi z archaniołem Gabrielem w małej wiosce Nazaret.
Spotkanie, które całkowicie odmieni losy ludzkości, gdyż to właśnie podczas niego Archanioł Gabriel,
który był posłańcem Bożym, zapowiedział tej młodej kobiecie rychłe narodziny Mesjasza.


Archanioł Rafał - Jego imię oznacza "Bóg uzdrawia". Sam siebie przedstawia, jako tego, który zanosi modlitwy ludzi przed tron Boży (Tb 12,15). Według Ewangelii św. Jana jest on łączony z sadzawką Betesda w Jerozolimie, gdzie dokonywały się liczne uzdrowienia.

Możesz zwrócić się do niego, nie tylko prosząc o uzdrowienie ciała, ale i ducha.
Archanioł Rafał ma dla nas mocne przesłanie. Skorzystaj z mocy modlitwy do Świętego Archanioła Rafała.

Kiedy warto wezwać Archanioła Rafała?

w czasie choroby,
w czasie rekonwalescencji,
przed operacją/zabiegiem,
w przypadku ran fizycznych,
chcąc uzdrowić chorą relację i rany z przeszłości,
kiedy chcemy komuś wybaczyć, a nie mamy siły,
w przypadku chorób duszy, chorób psychicznych,
kiedy cierpimy na depresję.

Archanioł Michał


Archanioł Gabriel


Archanioł RafałWspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła 30 września 2023; Rok A, I :


Św. Hieronim urodził się w Dalmacji około roku 340. Rodzice wysłali go na studia do Rzymu. Tam przyjął chrzest z rąk papieża Liberiusza. Odbył podróż do Galii, po czym udał się do Syrii, gdzie prowadził życie pustelnicze studiując Pismo św. i języki wschodnie. W Antiochii przyjął święcenia kapłańskie. W latach 382-384 był sekretarzem i doradcą papieża Damazego. W roku 385 udał się do Betlejem i tam pozostał do śmierci. Pod jego opieką powstały w Betlejem cztery klasztory. Św. Hieronim przełożył Pismo św. na język łaciński. Jego przekład został przyjęty jako tekst urzędowy Kościoła Zachodniego. Napisał również komentarze do wielu ksiąg Pisma św., oraz zwalczał współczesne mu herezje. Umarł w roku 420. Jest jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego.
Największym jego dziełem jest Wulgata - łacińskie tłumaczenie Pisma Świętego, które przez kilka wieków było oficjalnym tekstem kościoła, dlatego na obrazie przy głowie świętego trąba sądu ostatecznego.Obraz CaravaggiaObraz pt. "św. Hieronim" znajduje się w galerii Borghese w rzymskiej galerii. Nie jest to zbyt znany obraz Caravaggiego, ale godny poświęcenia większej uwagi. Wprowadza on w nastrój nostalgii i zamyślenia. W zachwyt i w zadumę. Niezwykle ciemne tło wspaniale współgra z intensywnym kolorytem, jaki jest przedstawiony na pierwszym planie. Światłocień bardzo dobrze eksponuje przedmioty, oraz św. Hieronima, nadając tym samym wiele zgrozy i tajemniczości zarazem.

Caravaggio nie bez powodu przedstawił św. Hieronima w purpurowej szacie, oznaczającej dostojność i królewskość. Św. Hieronim w swoim życiu dokonał rzeczy, która posłużyła całej ludzkości. Przez 24 lata tłumaczył całe Pismo święte na język łaciński (tzw. Wulgata). Za tę pracę został uznany tytułem Doktora Kościoła, który jest przyznawany tylko nielicznym świętym, którzy wnieśli wybitną, ortodoksyjną wiedzę i istotne wartości do doktryny Kościoła, szczególnie na polu zasad wiary i moralności. Dlatego też, święty jest przedstawiony w sąsiedztwie tylu ksiąg-są one symbolem encyklopedycznej wiedzy, którą posiadał ten wybitny święty. Spod jego szaty ukazuje się nam ciało świętego, które jest suche, wiotkie i kontrastuje z dostojeństwem purpury. Św. Hieronim część swojego życia spędził na pustyni, odznaczał się ascetyzmem i radykalnością. Dlatego jego ciało jest tak zaniedbane, ponieważ widać skutki umartwień się długimi postami i życiem w ubóstwie. Czaszka na obrazie Caravaggiego wydaje się być tak samo ważna jak sam święty Hieronim. Jest to także jeden z atrybutów świętego. Oświetlenie eksponuje czaszkę tak samo mocno jak postać świętego. Leży ona naprzeciwko św. Hieronima, jakby obserwowała jego poczynania. Caravaggio przez ten symbol nawiązał do przewodniej myśli baroku-strach przed przemijalnością i śmiercią. Czaszka jest położona na otwartej księdze, która może symbolizować życie, nad którą góruje śmierć. Śmierć jest nieodłącznym elementem życia. Nie można ominąć wciąż idącego do przodu czasu. Zegar życia bije. Patrząc na obraz "św. Hieronim" nie jesteśmy wstanie to tym zapomnieć. Caravaggio przedstawił św. Hieronima jako zajętego pracą uczonego, pochłoniętego bez reszty w swojej pracy, zamyślonego. Nie bez przyczyny, ponieważ ten święty wyróżniał się pracowitością, przywiązaniem do Kościoła i umiłowaniem Pisma Świętego. Sam św. Hieronim mówił: "Znalazłem Twoje słowa i pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego"/.
Opraccował E.S.
Na tydz. 24.09.2023. - 01.10.2023.
Poprzednia strona