Ewangelia jest skarbem, jaki Kościół wkłada w ręce każdego wierzącego człowieka.


Kliknij na link
Kromka Słowa Bożego
Wideokomentarz