Ostatnia aktualizacja: 19:00 23/11/2019
ALFABETYCZNY SPIS ZMARŁYCH
SPOCZYWAJĄCYCH NA CMENTARZU PARAFIALNYM
PARAFII NMP WSPOMOŻENIA WIERNYCH
W KATOWICACH WEŁNOWCU
Stan na 17.11.2019
Do otwarcia plików potrzebny jest program Adobe Reader

Aktualny graficzny plan cmentarza z 2019 roku z rozmieszczonymi grobami uaktualniony zostanie w najbliższych dniach
W chwili obecnej aktualny jest z 2017 roku

Aktualny jest już Alfabetyczny spich pochowanych na 17.11.2019W programie Adobe Reader można powiększać plan cmentarza z rozmieszczonymi grobami wpisując procent powiekszenia co umożliwia odszukanie poszukiwanego grobu.

Gdy plan będzie odwrócony naciśniej na czarnym pasku po prawej stronie ostatnią ikonkę "Narzędzia" i odwróć rysunekPlan cmentarza z podziałem na sektory

Alfabetyczny spis stan na 17.11.2019. Uaktualnienie następuje corocznie w październiku lub listopadzie.

Plan cmentarza z rozmieszczonymi grobami